Gỡ vướng quy định kê khai hóa đơn khi mua hàng với văn phòng đại diện

PV.

Giải đáp thắc mắc của Văn phòng đại diện J-Land Korea Co, Ltd Hà Nội về việc, chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện có phải xuất hóa đơn không, thực hiện theo quy định nào? Bộ Tài chính đã có công văn trả lời vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Văn phòng đại diện J-Land Korea hỏi, ngoài việc phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của nhân viên thì Văn phòng còn phải nộp loại thuế nào khác không? Chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện có yêu cầu phải có hóa đơn (GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường) không? Nếu có thì theo quy định nào? Trường hợp nếu chi phí hoạt động của Văn phòng theo yêu cầu phải có hóa đơn nhưng Văn phòng không có thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo Điều 30 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện như sau: “Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành".

Căn cứ quy định tại Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trường hợp Văn phòng đại diện J-Land Korea Co, Ltd Hà Nội (văn phòng đại diện của thương nhân Hàn Quốc tại Hà Nội) chỉ có chức năng xúc tiến thương mại và không có chức năng kinh doanh, là đơn vị hạch toán phụ thuộc và nhận kinh phí từ Công ty mẹ tại Hàn Quốc để hoạt động thì Văn phòng đại diện chỉ thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN cho các cá nhân làm tại Văn phòng đại diện theo Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn phòng đại diện không phải là người nộp các loại thuế khác: thuế GTGT, thuế TNDN,... không phải hạch toán, kê khai hóa đơn đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Tuy nhiên, trường hợp Văn phòng đại diện mua hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Chính phủ Việt Nam khuyến khích người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 200.000 đồng để góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Văn phòng đại diện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC.