Gỡ vướng quy tắc xuất xứ hàng hóa nhập khẩu?

PV.

Trả lời ý kiến của Công ty TNHH Đặng Ngọc Hưng (TP. Hồ Chí Minh) về việc xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu D làm cơ sở thực hiện hoàn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh, ngày 24/9/2015, Công ty TNHH Đặng Ngọc Hưng nhập khẩu một lô hàng có C/O mẫu D do Hải quan Singapore cấp. Chi cục Hải quan Cát Lở, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu Cục Giám quản, Tổng cục Hải quan xác minh C/O và doanh nghiệp tạm nộp thuế nhập khẩu, không được hưởng ưu đãi thuế theo C/O mẫu D trong khi chờ xác minh.

Ngày 29/7/2016, Cục Giám quản trả lời Công ty với nội dung, đang tiến hành xác minh. Tuy nhiên, sau 14 tháng từ ngày mở tờ khai, Công ty TNHH Đặng Ngọc Hưng vẫn chưa nhận được kết quả xác minh mẫu D theo tờ khai nhập khẩu để làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu. Công ty đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm giải quyết vấn đề này.

Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 13, Điều 18 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn về quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA và Khoản 3, Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục xác minh tính hợp lệ C/O, Tổng cục Hải quan đã tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Singapore.

Ngày 23/1/2017, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 506/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh gửi Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Singapore xác nhận cấp C/O mẫu D, số tham chiếu 20156076690 ngày 22/9/2015 và hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy định.