Hà Giang: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo Ngọc Khang/dangcongsan.vn

Trong 3 tháng cuối năm, nếu tình hình dịch bệnh trong nước không có diễn biến phức tạp và được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng và phát triển, góp phần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2021.

 Các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra tương đối sôi động, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định (Ảnh: ĐP)
Các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra tương đối sôi động, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định (Ảnh: ĐP)

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù các hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp vẫn ổn định và duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021 tăng khá so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu ở 2 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện. Tăng cao nhất là chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến 9 tháng đầu năm tăng 31,65% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 9,24%. Ngành công nghiệp khai khoáng mặc dù có sự tăng trưởng, so với tháng trước tăng 13,67%, so với cùng kỳ tăng 11,05%; tuy nhiên, chỉ số 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước giảm 6,11%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế tháng 9 ước đạt 912,5 tỷ đồng, tăng 7,58% so tháng tháng 8, tăng 22,84% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm tăng 18,66% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 886,7 tỷ đồng.

Đối với hoạt động thương mại và dịch vụ, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn được kiểm soát tốt, các hoạt động thương mại diễn ra tương đối sôi động, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định. Ước tính 9 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,41% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 1.331 tỷ đồng; tổng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 180.06 triệu USD, tăng 2,99% so với cùng kỳ. Riêng đối với ngành dịch vụ lưu trú, du lịch lữ hành doanh thu 9 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước...

Về tình hình phát triển trong 3 tháng cuối năm, Sở Công Thương dự báo nếu tình hình dịch bệnh trong nước không có diễn biến phức tạp và được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng và phát triển, góp phần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2021.