Hà Nội: Muốn đấu giá đất phải có vốn bằng 15-20% tổng mức đầu tư dự án

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội vừa chính thức có hiệu lực trong tháng 3, nhiều quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất đã được áp dụng để đảm bảo chủ đầu tư thực hiện tốt dự án.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, những trường hợp được đấu giá phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Đồng thời, vốn của chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện; cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án. Chủ dự án không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó, chủ dự án phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Cũng theo quy định trên, những người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; người thân (cha mẹ vợ, chồng, con, anh ruột, chị một, em ruột) của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá cũng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, trường hợp người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cũng không được tham gia đấu giá.