Hải quan Hà Nội: Thu ngân sách đạt 12.502 tỷ đồng

Văn Trường

Tính đến ngày 29/9/2015, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 12.502 tỷ đồng, bằng 75,58% so với chỉ tiêu phấn đấu là 16.540 tỷ đồng (tại Quyết định số 79/QĐ-HQHN ngày 5/2/2015).

Cục Hải quan TP. Hà Nội quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Ảnh: Văn Trường
Cục Hải quan TP. Hà Nội quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Ảnh: Văn Trường

Theo Cục Hải quan Hà Nội, có 4 Chi cục có chỉ tiêu thu cao và đã đạt khả năng tăng trưởng thu ngân sách tốt so với chỉ tiêu phấn đấu tại Quyết định số 79/QĐ-HQHN ngày 5/2/2015 giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2015 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Cụ thể, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài thu ngân sách đạt 1.801,8 tỷ đồng, bằng 73,51% so với chỉ tiêu phấn đấu là 2.451 tỷ đồng. Chi cục Hải quan Gia Thụy thu ngân sách đạt 1.619 tỷ đồng, bằng 78,71% so với chỉ tiêu phấn đấu thu là 2.057 tỷ đồng. Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thu ngân sách đạt 2.876,8 tỷ đồng, bằng 86,18% so với chỉ tiêu giao phấn đấu là 3.338 tỷ đồng. Chi cục Hải quan Đầu tư Gia Công thu ngân sách đạt 2.287 tỷ đồng, bằng 79,49% so với chỉ tiêu phấn đấu thu là 2.877 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường chỉ đạo thu NSNN năm 2015, quyết liệt phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có Chỉ thị số 8369/CT-TCHQ về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2015. Theo đó, Tổng cục Hải quan giao số thu tối thiểu năm 2015 cho Cục Hải quan TP. Hà Nội là 17.500 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 29/9/2015, để hoàn thành chỉ tiêu này thì tốc độ tăng trưởng bình quân phải đạt 74,5%.

Để hoàn thành được chỉ tiêu thu NSNN năm 2015 là 17.500 tỷ đồng, Cục Hải quan Hà Nội đã quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Công điện 04/CĐ-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chỉ thị số 8369/CT-TCHQ ngày 15/9/2015 và Chỉ thị số 217/CT-TCHQ ngày 13/1/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cùng với đó, Cục đã thực hiện quyết liệt các giải pháp thu NSNN được nêu tại Công văn 323/HQHN-TXNK ngày 05/02/2015 và Công văn 2177/HQHN-TXNK ngày 27/7/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Bên cạnh việc giao nhiệm vụ triển khai Công điện 04/CĐ-BTC ngày 28/9/2015 và Chỉ thị số 8369/CT-TCHQ cho các phòng, ban của Cục, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội yêu cầu các Chi cục Hải quan trực thuộc quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, đề cao an toàn, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Thứ hai, rà soát các mặt hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường xuyên phát sinh các đột biến tại đơn vị; xác định những mặt hàng, doanh nghiệp trọng tâm trọng điểm; xác định các dấu hiệu nghi vấn khai sai số lượng, trị giá, xuất xứ, thuế suất, model, chủng loại, công suất…Trường hợp xác định có đủ cơ sở bác bỏ khai báo thì thực hiện ấn định, thu đủ thuế hoặc yêu cầu có bảo lãnh theo đúng quy định.

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ miễn thuế, đặc biệt là hồ sơ miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án ưu đãi đầu tư, hàng hóa miễn thuế theo các hiệp định thương mại tự do…

Thứ tư, xác định số nợ phát sinh tại đơn vị, trong đó tập trung xác minh, làm rõ tình hình nợ thuế hiện tại; các khoản nợ không có khả năng thu hồi; thực hiện các giải pháp thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu, bao gồm cả các khoản nợ thuế phát sinh do ấn định thuế qua kiểm tra, thanh tra, tuyệt đối không để phát sinh nợ mới.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng phối hợp thu, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Thứ sáu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhưng phải đảm bảo ngăn chặn hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh thất thu NSNN.

Thứ bảy, chú trọng công tác kiểm tra trị giá khai báo đối với những mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, có nghi vấn về giá như sau:

- Đối với mặt hàng không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu quản lý rủi ro về trị giá tại mục I phụ lục I đính kèm chỉ thị số 8369/CT-TCHQ (nếu thuộc luồng xanh): Thực hiện kiểm tra sau thông quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa.

- Đối với mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu quản lý rủi ro về trị giá tại mục II phụ lục I đính kèm chỉ thị: Trường hợp có nghi vấn trị giá khai báo theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục hải quan phải chuyển kiểm tra sau thông quan thì thực hiện kiểm tra sau thông quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả nghi vấn do khâu trong thông quan chuyển./.