Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp quản chặt chữ ký số

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã cảnh báo đến cộng đồng DN về các hành vi sai phạm trong quá trình xuất nhập khẩu (XNK); đặc biệt một số tổ chức, cá nhân lợi dụng, sử dụng chữ ký số của các DN có ý thức chấp hành tốt pháp luật để thực hiện việc khai hải quan với mục đích gian lận thương mại.

Cán bộ hải quan hỗ trợ DN, tránh sai sót trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu. Nguồn: PV.
Cán bộ hải quan hỗ trợ DN, tránh sai sót trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu. Nguồn: PV.

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, nêu ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân (dịch vụ khai thuê hải quan, nhân viên đại lý hải quan) có thủ đoạn lợi dụng, sử dụng chữ ký số của các DN có ý thức chấp hành tốt pháp luật để thực hiện việc khai hải quan trên hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS) trong khi chưa được sự đồng ý của DN XNK với mục đích buôn lậu, gian lận thương mại.

Các hành vi có khả năng bị lợi dụng là khai báo thông tin hàng hoá sai so với thực tế nhằm trốn lậu thuế, hoặc nhằm mục đích trốn tránh chính sách quản lý hàng hoá như hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép, hàng hoá phải đáp ửng đủ yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xuất khẩu, nhập khẩu hàng cấm.

Không khai hoặc khai sai về tên hàng theo định danh hàng hoá XNK Việt Nam do Bộ Tài chính quy định, khai không đầy đủ tên hàng làm không phân biệt được hàng này với hàng khác.

Ví dụ như, DN khai báo là mặt hàng A (có thuế xuất NK là 0%, không phải là mặt hàng quản lý về chính sách), nhưng qua kiểm tra thực tế là mặt hàng B và mặt hàng B này có thuế suất nhập khấu là 5%, 10%... và cần phải có giấy phép khi nhập khẩu, hoặc cần phải đáp ứng yêu cầu về về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật), dẫn đến bị cơ quan hải quan xử phạt theo quy định pháp luật.

Vì vậy, Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị các DN XNK quản lý chặt chẽ chữ ký số của mình tránh bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích họp pháp của DN.

DN cần quan tâm lựa chọn và sử dụng dịch vụ khai thuê hải quan là các đơn vị khai thuê có uy tín, có nhiều kinh nghiệm khai báo (như các đại lý khai thuê hải quan đã được Tổng cục Hải quan cấp phép theo quy định).../.