Hải quan lập Tổ công tác thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin

Theo baohaiquan.vn

Tổ công tác chịu trách nhiệm nghiên cứu toàn diện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ về quản lý Nhà nước về hải quan và đề xuất xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan định hướng đến năm 2020.

Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu đến năm 2020, thủ tục hải quan được thực hiện "mọi lúc- mọi nơi - mọi phương tiện. Trong ảnh, hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.
Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu đến năm 2020, thủ tục hải quan được thực hiện "mọi lúc- mọi nơi - mọi phương tiện. Trong ảnh, hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Nguồn: PV.

Theo Quyết định 4302/QĐ-TCHQ vừa được Tổng cục Hải quan ban hành, Tổ công tác có 23 thành viên đến từ một số vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan và cán bộ thuộc 3 Cục Hải quan địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM. Tổ công tác do Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Mạnh Tùng làm Tổ trưởng.

Theo Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020 (ban hành theo Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 12-5-2016 của Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu: Đến năm 2020, hệ thống công nghệ thông tin hải quan là hệ thống thông minh, xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao trên cơ sở tích hợp chặt chẽ với các hệ thống thông tin của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Hải quan theo chuẩn mực quốc tế “Mọi lúc – Mọi nơi – Mọi phương tiện”, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp đạt mức trung bình của ASEAN-4.