Thực hiện tham vấn ngay đối với ô tô nhập khẩu

Theo baohaiquan.vn

Thực hiện tham vấn ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xe ô tô NK có nghi vấn về trị giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 55 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ để bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá hải quan, thu đủ thuế theo quy định.

Hải quan thực hiện tham vấn ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xe ô tô nhập khẩu có ghi vấn về trị giá. Nguồn: PV.
Hải quan thực hiện tham vấn ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xe ô tô nhập khẩu có ghi vấn về trị giá. Nguồn: PV.

Đó là yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với Hải quan một số tỉnh, thành phố để nhằm tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng ô tô NK.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn, trường hợp không có ghi vấn về trị giá khai báo theo quy định trên thì không tổ chức tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản trả lời thắc mắc của một số DN NK ô tô, trong đó cho biết, cơ quan Hải quan chỉ quyết định thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; DN chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong thời gian đưa về địa điểm kiểm tra và chờ Kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan Đăng kiểm.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã yêu cầu các Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển đối với trường hợp nêu tại điểm g2 khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Cụ thể trường hợp: cơ quan Hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo khi tham vấn nhưng người khai hải quan không đồng ý với cơ sở bác bỏ của cơ quan Hải quan, hoặc trường hợp người khai hải quan đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan nhưng không thực hiện khai bổ sung.

Căn cứ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan hoặc ý kiến của người khai hải quan tại Biên bản tham vấn đã đồng ý cơ sở bác bỏ trị giá khai báo của cơ quan Hải quan để thực hiện bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại trị giá theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Thông tư 38/2015/TT-BTC.