Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách vượt trên 5% chỉ tiêu pháp lệnh

PV.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, năm 2017, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 21.772 tỷ đồng, bằng 105,43% chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức được 28 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp.
Năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức được 28 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp.

Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm 2017, trên cơ sở dự toán pháp lệnh được giao Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chủ động giao dự toán số thu ngân sách nhà nước chi tiết cho từng Chi cục Hải quan trực thuộc; đồng thời, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức được 28 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với sự tham gia của 860 lượt doanh nghiệp. Tại các hội nghị đối thoại, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã giải đáp trên 240 vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã kiểm tra công tác giá tại 5 Chi cục Hải quan trực thuộc: Bắc Hà Nội, Nội Bài, Vĩnh Phúc, Gia Thụy, Đầu tư - Gia công, qua đó thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế đối với các doanh nghiệp vi phạm chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước như ban hành 10 quyết định trích tiền từ tài khoản, 19 quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, 34 công văn đề nghị cơ quan thuế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, 101 công văn đề nghị cơ quan nhà nước thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh...

Từ những giải pháp thiết thực trên, đến hết năm 2017, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã làm thủ tục cho hơn 1,073 triệu tờ khai, bằng 112,6% so với năm 2016; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 31,63 tỷ USD, bằng 121,6% so với năm 2016.