Nhiều doanh nghiệp ở Tây Ninh được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến

Hải An

Thời gian qua, tại Tây Ninh, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực, doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở đó, năm 2020, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trong Tỉnh.

Tây Ninh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng
Tây Ninh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh, giai đoạn 2016 -2019, Tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 24 doanh nghiệp. Trong đó, có 6 doanh nghiệp với 10 lượt hỗ trợ đã xin ngưng không hỗ trợ; còn lại hỗ trợ 18 doanh nghiệp, bao gồm 18 hệ thống quản lý tiên tiến, 1 công cụ cải tiến và 4 sản phẩm chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp tham gia các dự án, chương trình đều có những thành công và dần khẳng định tên tuổi trên thị trường. Điển hình như nhiều doanh nghiệp trong tỉnh tham gia dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt giải thưởng chất lượng quốc gia.

Kết quả, 3 doanh nghiệp đạt giải vàng, 8 doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã được UBND Tỉnh tặng bằng khen; có 2 doanh nghiệp đã hoàn chỉnh hồ sơ và đề xuất Hội đồng quốc gia tặng giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019.

Từ khi Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam được duy trì thực hiện, đến nay đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến chất lượng, công cụ cải tiến năng suất, hiện đại trong quá trình sản xuất, từ đó đã mang lại những hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh” năm 2020, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Theo Kế hoạch, Dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp cụ thể như: Xây dựng, áp dụng 2 hệ thống quản lý tiên tiến, 2 công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng;  chứng nhận 2 sản phẩm hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp với quy chuẩn Việt Nam; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với 4 sản phẩm chưa có Tiêu chuẩn Quốc gia và triển khai hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020, với tổng kinh phí 524 triệu đồng.

Ngoài ra, Dự án còn có những chính sách hỗ trợ cụ thể như: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở không quá 5 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn và hợp quy không quá 20 triệu đồng/sản phẩm; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến không quá 50 triệu đồng/hệ thống; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng không quá 70 triệu đồng/công cụ.

Trong giai đoạn 2016 -2019, tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt hỗ trợ cho 24 doanh nghiệp. Trong đó, có 6 doanh nghiệp với 10 lượt hỗ trợ đã xin ngưng không hỗ trợ; còn lại hỗ trợ 18 doanh nghiệp, bao gồm 18 hệ thống quản lý tiên tiến, 1 công cụ cải tiến và 4 sản phẩm chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.