VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 20/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 12/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm các quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2018 và thay thế Thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 20/2018/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM