Hiệu quả quyết toán ngân sách bằng hệ thống TABMIS

Theo nhandan.org.vn

(Tài chính) Kể từ tháng 6/2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội đã vận hành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) - hạ tầng kỹ thuật quan trọng phục vụ công tác thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), phục vụ giao dịch hằng ngày và công tác chỉ đạo điều hành, kiểm soát cam kết chi, góp phần thực hiện cải cách tài chính công theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc xây dựng và đưa hệ thống TABMIS vào vận hành ổn định. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đã hoàn thành việc xây dựng và đưa hệ thống TABMIS vào vận hành ổn định. Nguồn: internet

Năm 2013, KBNN Hà Nội đã quản lý chi NSNN đạt gần 100 nghìn tỷ đồng, trong đó chi NSNN T.Ư đạt khoảng 48 nghìn tỷ đồng, chi NSNN địa phương đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng, bảo đảm thanh toán chính xác, kịp thời các nguồn kinh phí cho đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định. Nhờ tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ của mình trong điều kiện khối lượng các nghiệp vụ phát sinh tăng đột biến (nhất là đối với các nghiệp vụ chuyển nguồn dự toán, số dư tạm ứng), chuẩn bị vốn thanh toán, xử lý các giao dịch dở dang trên hệ thống, KBNN Hà Nội đã bảo đảm giao dịch thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

Qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, KBNN Hà Nội đã phát hiện hơn 1.600 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, đã hướng dẫn và yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết. Ðặc biệt, năm 2013, KBNN Hà Nội đã bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác quản lý kho tiền, tài sản, thực hiện đúng quy trình thu chi ngân sách bằng tiền mặt, không để xảy ra thất thoát, nhầm lẫn...

Trước đây, khi chưa có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, mọi số liệu phải vào sổ thủ công thì còn khó khăn gấp bội phần, nhưng trong những năm gần đây, khi hệ thống TABMIS đi vào hoạt động thì áp lực công việc đã được giảm đi rất nhiều, và số liệu cũng chuẩn mực, kịp thời, đồng bộ hơn, giảm "gánh nặng" công việc và áp lực tâm lý cho cán bộ KBNN.

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2013, tại cơ quan KBNN Hà Nội, với sự chứng kiến và động viên của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, lần đầu tiên Bộ Tài chính trực tiếp quản trị vận hành và tổ chức triển khai công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS.

Theo Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà, hệ thống TABMIS bắt đầu triển khai từ tháng 4/2006. Qua gần tám năm triển khai dự án, năm 2013 này, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc xây dựng và đưa hệ thống TABMIS vào vận hành ổn định trên quy mô toàn quốc tại tất cả các cơ quan tài chính và KBNN từ Trung ương đến tỉnh, huyện và một số bộ, ngành. Ðặc biệt, từ tháng 11/2013, Bộ Tài chính và KBNN đã chính thức đảm nhiệm việc quản trị vận hành hệ thống TABMIS, hỗ trợ người sử dụng, và năm 2013 cũng là năm đầu tiên Bộ Tài chính chính thức chủ trì tổ chức công tác hỗ trợ khóa sổ cuối năm.

Giám đốc KBNN Hà Nội Ðào Thái Phúc cho biết, tại KBNN TP. Hà Nội, quán triệt tinh thần chủ động, linh hoạt phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách, các ngân hàng, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác thu nộp NSNN, công tác kiểm soát, thanh toán chi NSNN... nên hoạt động nghiệp vụ kế toán, thanh toán tại KBNN Hà Nội nói riêng và toàn hệ thống KBNN luôn trong tình trạng "trực chiến 24/24 giờ".

Chính vì vậy, ngoài việc duy trì khối lượng giao dịch lớn trong những ngày cuối năm thì hệ thống TABMIS đã phát huy hiệu quả thiết thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về thu, chi NSNN, tình hình tồn ngân quỹ trên phạm vi KBNN Hà Nội cũng như trên từng địa bàn trong phạm vi toàn quốc, đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN. Việc vận hành các hệ thống ứng dụng giao diện với TABMIS (như hệ thống thanh toán điện tử liên kho bạc, hệ thống thanh toán điện tử song phương tập trung, hệ thống thanh toán liên ngân hàng và hệ thống trao đổi thông tin về thu nộp thuế giữa cơ quan tài chính, thuế, hải quan và KBNN hoạt động và giao diện ổn định) đã đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán và thu NSNN thời điểm cuối năm.

Công tác khóa sổ cuối năm luôn đòi hỏi các KBNN phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu, niêm yết thông báo, gửi văn bản các nội dung quyết toán; chủ động phối hợp với đơn vị, cơ quan tài chính xử lý các tồn tại liên quan đến công tác quyết toán và giải quyết các vướng mắc trong điều hành ngân sách. Vì vậy, việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống TABMIS đã giúp cho cơ quan tài chính, cơ quan KBNN các cấp thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn, hiệu quả hơn khi bám sát được các nội dung chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, các điều chỉnh cơ chế phù hợp, qua đó góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ tài chính, NSNN.