Tổng cục Thuế:

Hỗ trợ người nộp thuế khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 và ổn định sản xuất kinh doanh


Ngày 10/6/2020, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 cục thuế tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chủ trì hội nghị.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến

Giảm thu ngân sách Nhà nước

Theo thông tin từ Hội nghị, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới và hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, mức thấp nhất trong 10 năm gần đây và ảnh hưởng mạnh đến ổn định sản xuất kinh doanh của hộ cá nhân và doanh nghiệp.

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 05 tháng ước đạt 502.606 tỷ đồng, bằng 40,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa lũy kế 5 tháng mới đạt được 36,3%, thấp nhất trong nhiều năm qua cả về tiến độ và tốc độ (năm 2016 thu đạt 40,6% mức thu cả năm, tăng 12,1% so cùng kỳ; năm 2017 tỷ lệ này tương ứng là đạt 40,6%, tăng 10%; năm 2018 đạt 41,7%, tăng 13,6%;năm 2019 đạt 42%, tăng 15,5%; năm 2020 đạt 36,3%, giảm 7,7%).

Diễn biến thu qua các tháng giảm dần và giảm mạnh từ tháng 4, tháng 5. Đáng chú ý, mức thu sụt giảm diễn ra nhanh ở hầu hết các địa phương và tập trung ở các khoản thu, sắc thuế lớn, có kỳ khai thuế tháng như thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp...

Tính đến hết tháng 5 thu NSNN tại hầu hết các địa phương đều đạt thấp cả về tiến độ và tốc độ do ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội và việc thực hiện chính sách gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Thống kê cho thấy, có tới 42/63 địa phương (thu nội địa không kể đất) giảm thu so cùng kỳ; 29/63 địa phương tiến độ thu chậm, có nguy cơ hụt dự toán thu ngân sách năm 2020.

Hầu hết những địa phương này có nguồn thu thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên chiếm tỷ trọng lớn, đây là những nguồn thu phát sinh theo tháng. Những tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ngay lập tức ảnh hưởng rõ nét đến thu NSNN trên địa bàn, trong khi nguồn thu từ đất phát sinh thấp nên không bù đắp được, tiến độ thu đã chậm lại từ tháng 4/2020 đến nay như: Sơn La (bằng 22,2%); Lai Châu (bằng 23,2%); Thái Bình (bằng 26,6%); Quảng Nam (bằng 26,8%); Lào Cai (bằng 28,2%).

Kịp thời hỗ trợ người nộp thuế

Để tháo gỡ khó khăn này, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai trên toàn quốc để hỗ trợ người nộp thuế. Cùng với đó, Tổng cục Thuế thực hiện chỉ đạo cục thuế, chi cục thuế trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đúng quy định...

Theo đó, tổ chức tuyên truyền đầy đủ nội dung, chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP tới toàn thể người nộp thuế.

Hướng dẫn người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn, theo nhiều phương pháp như: cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia, đường bưu điện và tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan thuế, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành thông suốt 24/7, tạo điều kiện để người nộp thuế có thể nộp Giấy đề nghị gia hạn mọi lúc, mọi nơi.

Tổ chức phân công các bộ phận trong cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý thông tin trên giấy đề nghị gia hạn để thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho người nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời, tự động hoá cao trong các khâu tích hợp, phân loại, thống kê, xác định nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời, tự động hoá cao trong các khâu tích hợp, phân loại, thống kê, xác định nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế... Đồng thời, đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước khi hết thời hạn gia hạn.

Cùng với đó, các cục thuế phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện chặt chẽ khâu rà soát, thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo về thời gian, trình tự xử lý, nhanh chóng, chính xác, không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự.

Liên quan đến nội dung này, ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu cần đặc biệt tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế để đảm bảo các Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống.

Theo Tổng cục trưởng, ngành Thuế cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách tại Nghị định tới toàn thể người nộp thuế một cách thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, đảm bảo mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu cơ quan thuế cũng cần thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn theo nhiều phương pháp như: cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia, đường bưu điện và tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan thuế, đảm bảo hệ thống CNTT vận hành thông suốt 24/7.

Cũng liên quan đến các giải pháp của ngành Thuế trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và giúp chính cơ quan thế hoàn thành nhiệm vụ chính trị, cơ quan thuế sẽ tập trung hoàn thành và ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị quyết 94 về xử lý nợ thuế, đưa Thông tư vào cuộc sống từ 01/07/2020 để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đồng thời cũng làm giảm số nợ của ngành Thuế xuống (dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng).

Cùng với đó, kiên quyết cưỡng chế, thu hồi nợ thuế đối nhưng doanh nghiệp chây ì, cố tình khai thuộc doanh nghiệp được gia hạn thuế để đảm bảo công bằng cho người nộp thuế, tạo môi trường tốt cho kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường công tác hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật để góp phần hỗ trợ về nguồn vốn cho doanh nghiệp kinh doanh...

Ông Tuấn cho biết thêm, tính đến hết ngày 31/5/2020, cơ quan thuế đã ban hành 8.643 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 50.278,2 tỷ đồng, bằng 38,7% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội giao năm 2020 (130.000 tỷ đồng), bằng 99,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tới đây, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế hơn nữa, vẫn đảm bảo việc hoàn thuế được theo dự toán, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn do doanh nghiệp.

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu ngành Thuế tăng cường công tác kiểm tra thuế tại bàn, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, không thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh; chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp có rủi ro thấp.

Tính đến hết ngày 31/5/2020, cơ quan thuế đã ban hành 8.643 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 50.278,2 tỷ đồng, bằng 38,7% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội giao năm 2020 (130.000 tỷ đồng), bằng 99,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tới đây, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế hơn nữa, vẫn đảm bảo việc hoàn thuế được theo dự toán, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn do doanh nghiệp.