Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc:

Hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh trên địa bàn 2 tỉnh

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp 1.703,09 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) giao cho hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Cục DTNN khu vực Đà Nẵng hoàn thành xuất cấp 1.703,09 tấn gạo từ nguồn DTQG giao cho hai tỉnh (Lạng Sơn và Bắc Giang).
Cục DTNN khu vực Đà Nẵng hoàn thành xuất cấp 1.703,09 tấn gạo từ nguồn DTQG giao cho hai tỉnh (Lạng Sơn và Bắc Giang).

Ngay sau khi có Quyết định số 82/QĐ-TCDT của Tổng cục DTNN giao thực hiện xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã nhanh chóng triển khai kế hoạch xuất cấp.

Để đảm bảo việc xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 kịp thời, đúng quy định, Cục DTNN khu vực Hà Bắc phối hợp với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang để lập kế hoạch, phương án giao nhận gạo.

Đồng thời, đơn vị triển khai lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển… để thực hiện giao, nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 tại trung tâm các huyện, thành phố theo quyết định phân bổ của UBND các tỉnh.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, cùng sự phối hợp chặt chẽ của cấp có thẩm quyền địa phương, từ ngày 2 - 7/4/2023, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành trước thời hạn giao 1.703,09 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Số lượng gạo xuất cấp trên giúp các em học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn không bị “đứt bữa”, đồng thời là điểm tựa “nâng bước” các em đến trường tiếp thu kiến thức, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục tại các địa phương.