Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa:

Hoàn thành xuất cấp hơn 331 tấn gạo hỗ trợ nhân dân huyện Mường Lát

Xuân Long

Với sự chuẩn bị tốt về điều kiện lao động, kho tàng, dụng cụ phục vụ xuất kho, bốc xếp gạo lên phương tiện, đến ngày 19/8/2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thanh Hóa đã hoàn thành xuất cấp 331,621 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ người dân huyện Mường Lát thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Việc xuất cấp gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ người dân thực hiện bảo vệ, phát triển rừng tại các địa phương đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.
Việc xuất cấp gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ người dân thực hiện bảo vệ, phát triển rừng tại các địa phương đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-TCDT ngày 26/7/2023 của Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Mường Lát triển khai xuất cấp, giao nhận 331,621 tấn gạo DTQG cho người được hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ vào kế hoạch phân bổ và tiếp nhận của huyện Mường Lát, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa đã khẩn trương chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng xuất cấp đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, đơn vị giao Chi cục DTNN Triệu Sơn lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, dụng cụ phục vụ xuất kho.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, đến ngày 19/8/2023, đơn vị đã hoàn thành việc xuất kho, giao nhận hơn 331 tấn gạo DTQG hỗ trợ người dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và an toàn về mọi mặt.

Việc xuất cấp gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng tại các địa phương đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Nhân dân được hỗ trợ gạo rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Thanh Hóa sẽ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn Tỉnh.