Hơn 476 nghìn tỷ đồng nộp thuế bằng phương thức điện tử

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Năm 2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai cho 63 cục thuế và 100% các chi cục thuế trực thuộc. Tổng số tiền nộp thuế điện tử trong năm 2016 là 476.696 tỷ đồng.

Hướng dẫn nộp thuế trước bạ tại Chi cục Thuế huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang). Dịch vụ này sẽ được thí thực hiện thí điểm bằng phương pháp điện tử năm 2017. Ảnh: NM.
Hướng dẫn nộp thuế trước bạ tại Chi cục Thuế huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang). Dịch vụ này sẽ được thí thực hiện thí điểm bằng phương pháp điện tử năm 2017. Ảnh: NM.

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, hệ thống khai thuế điện tử hiện đã được triển khai theo mô hình tập trung (TMS) tại Tổng cục Thuế. Người nộp thuế đã đăng ký khai thuế điện tử có thể vào cổng điện tử của cơ quan Thuế để thực hiện kê khai và ký điện tử lên các tờ khai gửi cho cơ quan Thuế.

Hệ thống khai thuế điện tử đã hỗ trợ người nộp thuế khai hầu hết tất cả các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn phải nộp theo quy định.

Cũng theo ông Toàn, tính đến 30/12/2016, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai cho 63 cục thuế và 100% các chi cục thuế trực thuộc. Cả nước đã có trên 569.090 doanh nghiệp (DN) kê khai điện tử, đạt 99,68% trên tổng số trên 570.888 DN đang hoạt động. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 35,7 triệu hồ sơ kê khai thuế điện tử.

“Hiện nay đã có 43 ngân hàng thương mại đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 cục thuế triển khai dịch vụ. Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Đồng thời Cục Công nghệ thông tin cũng tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử trong kỳ”, ông Toàn cho hay.

Về tình hình nộp thuế điện tử, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 30/12/2016 đã có trên 554.072 DN đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế (đạt tỷ lệ 97,05%) trên tổng số trên 570.888 DN đang hoạt động và trên 547.128 DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng (đạt tỷ lệ 95,84%), với tổng số tiền nộp thuế điện tử trong năm 2016 là 476.696 tỷ đồng và trên 2.235 nghìn chứng từ giao dịch.