Hơn 52.000 tỷ đồng vốn nhàn rỗi tại DIV

Theo Thanh Hoa/thoibaokinhdoanh.vn

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) vừa công bố một số thông tin về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nổi bật với việc không phải chi trả tiền bảo hiểm từ đầu năm đến nay, nhờ đó nguồn vốn nhàn rỗi quy mô ngày càng lớn.

6 tháng đầu năm, DIV thực thu là hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018
6 tháng đầu năm, DIV thực thu là hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018

Cụ thể, tổng số phí bảo hiểm tiền gửi trong 6 tháng đầu năm, DIV thực thu là hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt hơn 100% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 50% kế hoạch cả năm 2019.

Tính đến ngày 20/6/2019, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là hơn 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo DIV, hầu hết vốn tạm thời nhàn rỗi đã được đầu tư vào trái phiếu chính phủ theo quy định hiện hành. Doanh thu từ hoạt động đầu tư năm 2019 đến ngày 20/6 tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Đạt được kết quả trên, theo DIV, là nhờ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Ngoài ra, cơ quan này cũng tăng cường giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, DIV đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 210 đơn vị tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm 16 ngân hàng thương mại, 193 quỹ tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài chính vi mô, đạt 46% kế hoạch cả năm 2019.