Hướng dẫn chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với những hướng dẫn cụ thể về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Thông tư, cácnội dung chi bao gồm: Chi phí trang trí, thuê địa điểm khánh tiết, địa điểm phục vụ tổ chức các sự kiện cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; thuê trang thiết bị kỹ thuật về in ấn, dịch thuật, đảm bảo an ninh, văn phòng, nghe nhìn, trợ giúp người khuyết tật và các tài sản, thiết bị khác phục vụ các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phương tiện đi lại; mua tư liệu; thu thập tài liệu; thiết kế, in ấn giấy mời, các loại thẻ phóng viên, logo phục vụ Đại hội; chi tuyên truyền; chi phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu; chi báo cáo viên điển hình tiên tiến của Đại hội. Và các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội như: Văn phòng phẩm, chụp ảnh và in sao ảnh kỷ niệm cho đại biểu, điện thoại, thông tin, liên lạc, nước uống và các nội dung khác có liên quan.

Cáccơ quan, tổ chức, địa phương nơi cử đại biểu tham dự Đại hội phải bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại cho đại biểu từ nơi ở hoặc nơi công tác đến địa điểm đón tiếp đại biểu tại Hà Nội. Riêng các đại biểu ở xa phải đi bằng máy bay, Ban Tổ chức sẽ có trách nhiệm đưa, đón đại biểu từ sân bay Nội Bài về nơi ở của đại biểu tại Hà Nội và ngược lại. Trong các ngày triệu tập Đại hội, Ban Tổ chức có trách nhiệm đưa, đón đại biểu từ khách sạn đến các địa điểm tổ chức các sự kiện, địa điểm tổ chức Đại hội và ngược lại...

Về mức chi cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn: Đối với đại biểu, khách mời (bao gồm cả đại biểu người nước ngoài, Việt kiều) và Ban Tổ chức Đại hội ăn nghỉ tập trung, mức tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày cho thời gian diễn ra Đại hội và trước, sau Đại hội 1 ngày. Đối với ngày có tổ chức bữa tiệc chiêu đãi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mức tiền ăn là 200.000 đồng/người/ngày.

Đại biểu không đăng ký ăn nghỉ tập trung tại Đại hội được chi tiền ăn mức 400.000 đồng/người/ngày cho thời gian thực tế tham dự; vàmức 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày có tổ chức bữa tiệc chiêu đãi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiệc chiêu đãi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là500.000 đồng/người/suất. Mức chi trên đã bao gồm cả đồ uống, chưa bao gồm các loại thuế phải trả nhà cung cấp dịch vụ theo quy định hiện hành.

Mức tiền ăn tối đa đối với lực lượng phục vụ (an ninh, bảo vệ, y tế, lái xe, lễ tân...) trong những ngày diễn ra Đại hội là 200.000 đồng/người/ngày. Trường hợp không ăn tập trung thì không được hỗ trợ tiền ăn.

Tiền nước uống, hoa quả giữa giờ (trong thời gian diễn ra Đại hội) là70.000 đồng/người/buổi làm việc.

Ban Tổ chức Đại hội thanh toán tiền ở cho đại biểu theo mức chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với khách nước ngoài, Việt kiều tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội thanh toán tiền ở của khách theo hoá đơn thu tiền thực tế, nhưng không quá mức 1.700.000 đồng/người/ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-8-2015 và áp dụng đối với các hoạt động tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX dự kiến được tổ chức vào quý 4-2015 tại Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Dự kiến số lượng đại biểu tham dự khoảng 2.000 người, trong đó đại biểu chính thức 1.800 người, khách mời 200 người.