Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT

Theo mof.gov.vn

Ngày 3/5, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 1735/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Mục đích nhằm trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tổng cục Thuế cho hay, đơn vị này vừa nhận được Công văn số 4103/VPCP-ĐMDN ngày 21/4/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dịch vụ Hoàng Gia Phát về thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Căn cứ điều 10 Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế; Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dịch vụ Hoàng Gia Phát như sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dịch vụ Hoàng Gia Phát thành lập từ năm 2015, đã áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ từ năm 2015, 2016. Như vậy, trong năm 2017, nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty nộp Mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ từ năm 2017.

Được biết, song song với việc hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hiện Tổng cục Thuế cũng đang nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tại các văn bản có liên quan theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.