Hướng dẫn xác định lại tiền thuê đất của Công ty Triệu Đại Dương

PV.

Ông Phạm Ngọc Hải đang làm việc tại Công ty cổ phần Triệu Đại Dương (tỉnh Thái Nguyên). Hiện Công ty của ông là chủ đầu tư dự án chợ Túc Duyên và Công ty đã ứng 1.462.236.475 đồng tiền hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo quyết định của Sở Tài chính, đơn giá thuê đất bình quân của Công ty là 5.418 đồng/m2/năm. Tuy nhiên, đến ngày 23/5/2016, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1641/TB-CT, trong đó xác định số tiền thuê đất Công ty phải nộp là 167.506.704 đồng/năm, giá thuê đất bình quân là 11.308 đồng/m2 và 14.295 đồng/m2, thời hạn ổn định giá tiếp theo từ ngày 1/6/2015 đến ngày 31/5/2020.

Ông Hải cho rằng căn cứ số tiền đã ứng thì Công ty của ông đã hoàn thành việc nộp tiền thuê và đến năm 2032 mới phải xác định lại giá thuê đất. Do vậy, ông Hải đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xác định lại thời gian đã nộp tiền thuê đất và việc áp dụng đơn giá thuê đất đối với trường hợp Công ty của ông.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có ý kiến như sau:

Cục Thuế Thái Nguyên nhận được thông báo số 452/TB-STC của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm đối với dự án xây dựng chợ Túc Duyên của Công ty cổ phần Triệu Đại Dương, diện tích đất thuê 12.488,5 m2 tại tổ 6, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên với số tiền hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền thuê đất là 1.462.236.475 đồng.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu với các quy định về bù trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất, Cục Thuế nhận thấy cần làm rõ thêm một số nội dung của Thông báo số 452/TB-STC như: Đối tượng được khấu trừ, số tiền được khấu trừ vào tiền thuê đất theo quy định của Công ty cổ phần Triệu Đại Dương nên đã có Văn bản số 2064/CT-THNVDT ngày 30/6/2016 gửi Sở Tài chính đề nghị làm rõ nội dung trên.

Đến ngày 1/7/2016, Sở Tài chính đã ra Văn bản số 2160/STC về việc thu hồi Thông báo số 452/TB-STC ngày 25/2/2016 với lý do xác định số tiền bù trừ chưa đúng quy định và đề nghị Cục Thuế không căn cứ Thông báo số 452/TB-STC để xác định nghĩa vụ nộp tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần Triệu Đại Dương.

Hiện nay, Cục Thuế Thái Nguyên vẫn chưa nhận được thông báo của Sở Tài chính Thái Nguyên về số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được bù trừ vào tiền thuê đất theo quy định, nên chưa có cơ sở để xác định số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần Triệu Đại Dương.

Ngay sau khi nhận được thông báo thay thế Thông báo số 452/TB-STC của Sở Tài chính về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm theo đúng quy định, Cục Thuế sẽ xác định số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất của Công ty theo quy định.