Hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

PV.

Sau khi nhận được ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công, Bộ Tài chính đã có Công văn số 6519/BTC-TCHQ ngày 19/05/2017 trả lời về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, căn cứ khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng thuê doanh nghiệp chế xuất gia công sản phẩm mà nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ thì sản phẩm sau gia công khi nhập khẩu trở lại nội địa được miễn thuế nhập khẩu.