Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu do NHCSXH phát hành

Theo hnx.vn

Ngày 27/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành.

Ảnh minh họa. Nguồn : internet
Ảnh minh họa. Nguồn : internet

Ngày 27/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.450 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ), 10 năm (200 tỷ) và 15 năm (250 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.450 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-6,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/6/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, NHCSXH đã huy động thành công 5.150 tỷ đồng TPCP bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.