Huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Theo HNX

Ngày 19/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.250 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.500 tỷ), 5 năm (2.500 tỷ) và 15 năm (250 tỷ).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.500 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,19-6,34%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,25%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/1/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.950 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,15-7,35%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,21%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/1/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, VDB đã phát hành thành công 13.050 tỷ đồng TPCP bảo lãnh.