[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017


Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 6/2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016.

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 - Ảnh 1