“Kê đơn thuốc” giúp cho nền kinh tế phát triển

PV.

Từ tháng 3/2017, Tổng cục Thống kê chính thức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước. Những số liệu thu thập được từ cuộc Tổng điều tra sẽ cung cấp được các thông tin, số liệu phân tích để có thể chuẩn đoán chính xác “các bệnh của nền kinh tế”. Từ đó “kê những đơn thuốc” hiệu quả, giúp nền kinh tế lớn mạnh và phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, công tác rà soát danh sách doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động tổng điều tra kinh tế năm 2017. 

Tổng cục Thống kê cho biết, Tổng điều tra năm 2017 sẽ tiến hành khâu rà soát danh sách doanh nghiệp để thống nhất con số giữa các ngành kế hoạch đầu tư, thuế và thống kê liên quan đến số lượng doanh nghiệp theo các tình trạng hoạt động thực tế.

Việc thống kê sát thực số lượng doanh nghiệp, quy mô hoạt động không chỉ giúp nhận diện, đánh giá một cách sát thực mà còn ban hành kịp thời các chính sách, cũng như quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đối với khu vực doanh nghiệp, tổng điều tra lần này cũng xem xét tác động chính sách của nhà nước ta đối với các khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động gia công lắp ráp hàng hóa với nước ngoài.  

Trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017, các nhóm thông tin cơ bản về doanh nghiệp như lao động, kết quả sản xuất kinh doanh sẽ cho biết hiệu quả hoạt động của các khu vực doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà nước, FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã.

Ngoài ra, việc thu thập thông tin chuyên đề về tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chế biến chế tạo, gia công, lắp ráp hàng hóa với nước ngoài sẽ cho thấy bức tranh về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hội nhập kinh tế và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trước sức ép hội nhập hiện nay.

Các thông tin nêu trên sẽ góp phần đưa ra bức tranh thực về cơ cấu kinh tế nước ta năm 2016 theo ngành và theo vùng kinh tế, tạo điều kiện cho cho các Bộ ngành, các nhà hoạch định chính sách có thêm nhiều nguồn thông tin khi nghiên cứu, xây dựng chính sách giúp cho nền kinh tế nước ta phát triển.