Khắc phục những tồn tại để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hải An

Các thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa trong thời gian tới để thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Gian trưng bày sản phẩm của 1 đơn vị được hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng tại Ngày hội khởi nghiệp (Đắk Lắk - 2019)
Gian trưng bày sản phẩm của 1 đơn vị được hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng tại Ngày hội khởi nghiệp (Đắk Lắk - 2019)

Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020 được triển khai với mục tiêu hỗ trợ các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh của DN thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng các quy chuẩn, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. Kể từ khi triển khai thực hiện đến nay, Dự án này đã hỗ trợ được 19 lượt DN.

Để tập trung hỗ trợ DN, Ban điều hành Dự án đã chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật; xúc tiến thương mại; tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ khuyến công; tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm; gặp mặt, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trên địa bàn; thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Dự án cho các DN; hướng dẫn trình tự, thủ tục tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia cho DN; vận động, hỗ trợ các DN trên địa bàn tham gia các hội chợ, phiên chợ, lễ hội, ngày hội, triển lãm quốc tế…

Ngoài ra, Ban điều hành Dự án đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hỗ trợ cho DN xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hỗ trợ kinh phí cho DN xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2200:2018 và công cụ cải tiến 5S.

Các sở, ngành là thành viên Ban điều hành Dự án đã triển khai hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm của các cơ sở sản xuất; hướng dẫn đăng ký sử dụng mã vạch cho các cơ sở sản xuất; tiếp nhận và thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy cho DN…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thì dù đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh của DN nhưng kết quả thực hiện Dự án toàn giai đoạn vẫn còn "khiêm tốn". Nguyên nhân chính là do nguồn kinh phí quá hạn hẹp.  Ngoài hạn chế về nguồn kinh phí thì một thách thức không nhỏ cho DN khi tiếp cận Dự án đó là các thủ tục hành chính còn phức tạp.

Để thêm nhiều DN được thụ hưởng từ Dự án, ngoài việc tăng cường mạnh mẽ hơn nữa nguồn kinh phí thì việc đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho DN là cần thiết. Theo đó, trong thời gian tới, Ban điều hành Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời cần lựa chọn những mục tiêu chủ yếu để tập trung thực hiện.

Đặc biệt, Ban điều hành Dự án sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giúp việc; rà soát, củng cố lại hệ thống điều hành Dự án để định hướng hoạt động theo phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức hội thảo và học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác… cũng sẽ được triển khai.