Thêm một phiên huy động trái phiếu Chính phủ thành công trong tháng 8

PV.

Ngày 17/8/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.351 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80-7,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,92%/năm, thấp hơn 0,16%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.950 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.198 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30-7,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,49%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.605 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.385 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,63-9,00%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 03/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 356 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 223.284,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.