Kho bạc Nhà nước:

Tổ chức hội nghị tuyên truyền khu vực phía Nam

Theo mof.gov.vn

Tiếp theo Hội nghị tại khu vực phía Bắc, trong 2 ngày 17-18/8, tại Thừa Thiên Huế, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức Hội nghị nâng cao kỹ năng xử lý thông tin tuyên truyền và phổ biến, quán triệt công tác Văn phòng tại khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Kho bạc nhà nước (KBNN) gồm có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì, khai mạc Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tổng Giám đốc KBNN kết luận chỉ đạo Hội nghị; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền thuộc KBNN. Về phía KBNN các tỉnh, thành phố gồm các đồng chí là Giám đốc, Chánh Văn phòng, đại diện tổ cộng tác viên làm công tác thông tin tuyên truyền thuộc KBNN các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Theo chương trình của Hội nghị PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về thông tin, tuyên truyền, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền cũng như kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền; thực hành các tình huống thực tế khi xử lý thông tin báo chí được đăng tải liên quan đến hoạt động của KBNN qua nội dung bài giảng đã trang bị các kỹ năng hữu ích cho đội ngũ lãnh đạo và công chức làm công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống KBNN.

Sau phần trình bày của PGS,TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí tuyên truyền, các đại biểu tham dự Hội Nghị đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến với KBNN về các vấn đề phát sinh, tồn tại trong công tác Văn phòng cũng như những khó khăn vướng mắc và biện pháp xử lý để từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng tại KBNN các tỉnh, thành phố.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào các nhóm vấn đề như Công tác tuyên truyền tại các KBNN cấp tỉnh; Cơ cấu tổ chức vận hành tại Văn phòng KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định 26/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN.

Thay mặt Ban Lãnh đạo KBNN, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc KBNN giải đáp những khó khăn vướng mắc và biện pháp xử lý, đồng thời ghi nhận những ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tổng Giám đốc KBNN đã ghi nhận và đánh giá cao chất lượng nội dung của Hội nghị, Hội nghị đã đạt được các mục tiêu mà Ban Lãnh đạo KBNN đã đề ra.

Tổng Giám đốc KBNN biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trong hệ thống KBNN và nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong những tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo cho ngành tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng là hết sức nặng nề, trong đó có công tác văn phòng nói chung và công tác báo chí tuyên truyền nói riêng trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền và công tác văn phòng phải được nâng lên một bước để hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của hệ thống KBNN.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền khu vực phía Nam - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Tổng Giám đốc KBNN phát biểu kết luận Hội nghị

Tổng Giám đốc KBNN cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tiếp tục tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Tài chính và KBNN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, giai đoạn 2016 - 2020, đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống KBNN.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới của hệ thống KBNN như: chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước, tổng kế toán nhà nước, nhiệm vụ tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 của hệ thống KBNN, trong đó tập trung vào các nội dung mang tính cải cách hành chính trong quản lý thu, chi NSNN và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong các hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Với truyền thống đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tổng Giám đốc KBNN tin rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN sẽ nỗ lực phấn đấu và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Tài chính đã giao cho hệ thống KBNN.