Kho bạc Nhà nước: Đổi mới và sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

PV.

Ngày 7/7/2017, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã tới phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành, phát huy truyền thống đoàn kết của toàn thể công chức trong toàn hệ thống và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan, 6 tháng đầu năm 2017, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ghi nhận kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Những nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của hệ thống KBNN được Bộ đánh giá rất cao, nhất là về việc triển khai các đề án cơ chế chính sách như: Đổi mới cơ chế chính sách quy trình nghiệp vụ quản lý ngân quỹ theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch; Xây dựng nghị định về thủ tục hành chính; Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc…. Tất cả được xem như là tiền đề cho sự thay đổi, tiền đề cho sự đổi mới, tiền đề cho cải cách hành chính, do vậy, mong rằng hệ thống KBNN tiếp tục đẩy nhanh, tiếp tục cải cách, đổi mới trong thời gian tiếp theo.

"Bộ cũng rất đồng tình với việc chủ động tập trung nguồn thu ngân sách, công tác quản lý ngân sách nhà nước của hệ thống KBNN trong 6 tháng qua", cho biết điều này, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh: Có thể nói toàn hệ thống KBNN đã rất nỗ lực, tập trung trí tuệ và nguồn lực triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm được giao theo như chương trình kế hoạch đề ra. Từ trung ương đến địa phương đã thực hiện rất tốt công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước. Đó chính là dấu ấn, tác dụng, kết quả mà cơ chế chính sách mà KBNN đã đang và tiếp tục triển khai…

Thu ngân sách: 6 tháng đầu năm đạt gần 638 nghìn tỷ đồng

Thống kê cho thấy, tổng số thu NSNN 6 tháng đầu năm 2017 đạt khá, 637.594 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu trong cân đối là 564.712 tỷ đồng, đạt 46,59 % so với dự toán (dự toán năm 2017 là 1.212.180 tỷ đồng); trong đó: Thu nội địa trong cân đối là 451.727 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 142.108 tỷ đồng, thu viện trợ là 1.266 tỷ đồng.

Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc với các hình thức thu tại quầy giao dịch của ngân hàng thương mại, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại một số đơn vị KBNN.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, KBNN đã mở rộng thêm việc thu NSNN qua POS lắp đặt tại trụ sở KBNN với Vietinbank; đã trình Bộ phê duyệt định hướng mở tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN tại các NHTM, theo đó trước mắt mỗi đơn vị KBNN sẽ mở 05 tài khoản chuyên thu tại 05 NHTM Nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB).

Thời gian tới KBNN sẽ thực hiện mở rộng thêm tài khoản chuyên thu và phối hợp thu  đối với các NHTM có mức độ an toàn cao theo xếp hạng của NHNN nhằm đảm bảo an toàn tiền của Nhà nước. Qua đó, góp phần đáp ứng nhanh chóng, kịp thời việc tập trung thu, thanh toán chi trả của NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp NSNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với NSNN.

Bên cạnh đó, KBNN các cấp đã chủ động đối chiếu, rà soát các khoản tạm thu chờ nộp ngân sách, tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan, đơn vị mở tài khoản tại KBNN với tổng số tiền ước tính đến hết tháng 6/2017 là 40.505 tỷ đồng; đồng thời, thông báo số dư từng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc cơ quan có trách nhiệm quản lý để đôn đốc xử lý, tập trung kịp thời vào NSNN.

Đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ các khoản chi

Với tinh thần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hệ thống KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Cụ thể:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia kịp thời, đầy đủ, trách nhiệm và có chất lượng đối với các cơ chế tài chính, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN;

Kịp thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống triển khai thực hiện các chế độ, chính sách mới được ban hành; Giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của KBNN các tỉnh, thành phố liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN giúp cho hoạt động của hệ thống luôn thông suốt, không bị ách tắc.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính trình Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ nước ngoài để thực hiện đúng các quy định của Luật NSNN 2015; Kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn trong triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài.    

- Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức làm công tác kiểm soát chi, tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; Đảm bảo tuân thủ thời gian kiểm soát thanh toán tối đa không quá 04 ngày làm việc theo quy định đối với các dự án đủ điều kiện giải ngân.

- Định kỳ, đột xuất  báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính về tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư công, trong đó nêu rõ nguyên nhân chậm giải ngân, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để xây dựng và đưa vào khai thác ứng dụng báo cáo trực tuyến hàng ngày về số liệu thu, chi ngân sách và huy động vốn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Với những giải pháp trên, công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt được một số kết quả như sau:

Đối với chi thường xuyên: Tính đến hết ngày 30/6/2017, hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt 359.527 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện khoảng 9.081 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,2 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: Tính đến hết ngày 30/6/2017, ước lũy kế vốn đầu tư thanh toán qua hệ thống KBNN như sau:

- Nguồn vốn Chính phủ giao: Ước giải ngân là 87.739,5 tỷ đồng, đạt 29,8% so với kế hoạch nhà nước giao cấp qua KBNN. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn NSNN là 85.454,1 tỷ đồng, đạt 31,3% so với kế hoạch nhà nước giao; Chi từ vốn trái phiếu chính phủ là 1.100 tỷ đồng, đạt 10,9% kế hoạch nhà nước giao; vốn chương trình mục tiêu là 1.185,4 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch nhà nước giao.

- Nguồn vốn khác là 9.266,7 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch KBNN nhận được.

Thống kê cho thấy, thông qua hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 22 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Tập trung đẩy mạnh huy động vốn cho ngân sách và đầu tư phát triển

Nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ năm 2017 được Bộ Tài chính giao cho KBNN là 183.300 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, theo sát các diễn biến của thị trường, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, KBNN đã chủ động tham mưu, báo cáo Bộ và triển khai các giải pháp để triển khai công tác huy động vốn nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển.

Thông qua các giải pháp, tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng khối lượng huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.744,7 tỷ đồng bằng 68,6% kế hoạch năm. Kỳ hạn vay trung bình của trái phiếu năm 2017 tính đến hết ngày 30/6/2017 là 14,07 năm (toàn bộ khối lượng phát hành đến nay có kỳ hạn từ 5 năm trở lên), nâng kỳ hạn trung bình của cả danh mục trái phiếu chính phủ trên thị trường từ 5,98 năm tại thời điểm 31/12/2016 lên 6,75 năm tại thời điểm 30/6/2017.

Lãi suất huy động vốn bình quân năm 2017 (đến 30/6/2017) là 6,28%/năm. Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường được cải thiện theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu chính phủ đến năm 2020, trong đó tỷ trọng nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua tại thị trường sơ cấp đạt 11% tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành; tỷ trọng nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty tài chính đạt 17,2% tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành; khối các ngân hàng thương mại cũng đang thay đổi mạnh việc đầu tư trong năm 2017 theo hướng đầu tư trái phiếu dài hạn.

Ngoài ra, KBNN đã phát hành 43.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho bảo hiểm xã hội để huy động vốn hỗ trợ NSNN. Tổ chức thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ kịp thời, đầy đủ theo quy định để đảm bảo uy tín của Chính phủ đối với các nhà đầu tư...

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, KBNN xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm để quyết liệt triển khai thực hiện, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách năm 2017; đồng thời, hệ thống KBNN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ, nguồn lực phối hợp hành động phấn đấu tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ trên tất các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.