Kho bạc Nhà nước Quảng Bình sẵn sàng giải ngân vốn cho các dự án, công trình đầu tư

Hoài An

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Bình cho biết, đơn vị luôn sẵn sàng nguồn vốn để giải ngân cho các dự án, công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

KBNN Quảng Bình thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư.
KBNN Quảng Bình thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2022, vốn đầu tư công ở Quảng Bình dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách địa phương là 2.728 tỷ đồng.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được tỉnh Quảng Bình chú trọng từ những ngày đầu năm 2022. Tỉnh Quảng Bình đặt ra mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn này để tạo nền tảng hạ tầng kỹ thuật, xã hội, là bước đệm thu hút các nguồn vốn đầu tư khác, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến đầu tư công.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án được giao vốn năm 2022 đảm bảo tiến độ hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu của dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường đấu thầu qua mạng theo đúng quy định; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng công trình.

Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán và thực hiện thủ tục trình phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Với nhiệm vụ được giao là kiểm soát và thanh toán vốn ngân sách cho các dự án, KBNN Quảng Bình cho biết, đơn vị luôn sẵn sàng nguồn vốn để giải ngân cho các dự án, công trình đảm bảo tiến độ đề ra.

KBNN Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện quy trình kiểm soát chi lồng ghép với quy trình giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Thực hiện tốt các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực kho bạc để phục vụ tốt cho các đơn vị giao dịch.

Cùng với đó, KBNN Quảng Bình đẩy mạnh phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định, nhằm rút ngắn thời gian thanh toán chỉ trong 1 ngày làm việc…