Khối lượng giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh tháng 7 tăng 1,63%

Minh Khôi

Trên thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh tháng 7/2019, giao dịch tăng nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 99.957 hợp đồng/phiên tăng 1,63%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong tháng 7, có 1 mã sản phẩm là VN30F1907 đáo hạn ngày 18/7/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2003 vào ngày 19/7/2019. Tại thời điểm cuối tháng 7 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1908, VN30F1909, VN30F1912 và VN30F2003.

Trong tháng 7/2019, chỉ số VN30 trên thị trường cơ sở tăng điểm so với tháng trước do có những tín hiệu tích cực từ các kết quả kinh doanh Quý 2. Trên TTCK phái sinh, giao dịch tăng nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 99.957 hợp đồng/phiên tăng 1,63%.

Trong đó, phiên giao dịch ngày 2/7/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 163.428 hợp đồng. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất trong 4 tháng gần đây.

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 7/2019

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 6.2019

Tháng 7.2019

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

98.351

99.957

1,63%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

21.718

20.494

-5,64%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường duy trì ở mức trên 20.000 hợp đồng/phiên. Tại ngày cuối cùng của tháng 7, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 20.494 hợp đồng, giảm 5,64% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 4/7/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 28.636 hợp đồng.

Tháng 7 cũng chào đón sản phẩm thứ 2 của TTCK phái sinh là hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, với 3 mã hợp đồng được niêm yết tại thời điểm ra mắt là GB05F1909, GB05F1912 và GB05F2003.

Kể từ ngày giao dịch đầu tiên 4/7/2019 đến hết tháng 7/2019, có 100 hợp đồng được giao dịch, trong đó ngày 18/7 có KLGD nhiều nhất (30 hợp đồng). Khối lượng mở OI cuối tháng 7 là 55 hợp đồng.

Bảng 2: Tổng hợp giao dịch HĐTL Trái phiếu Chính phủ

Chỉ tiêu

Số liệu

KLGDBQP tháng 7 (HĐ)

5

GTGDBQP tháng 7 (tỷ đ)

5,2

Khối lượng OI (cuối kỳ - HĐ)

55

 Nguồn: hnx.vn

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với các tháng trước, chiếm 91,15% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng, đạt 8,48%.

KLGD tự doanh tăng so với tháng trước nhưng vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong giao dịch của nhà đầu tư trong nước, đạt 1,54%. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7 giảm so với tháng trước, đạt 16.869 hợp đồng, chiếm 0,37% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Đối với sản phẩm HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, các giao dịch đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức là các ngân hàng và công ty chứng khoán, trong đó giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán chỉ chiếm 10% KLGD.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 7, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 78.445 tài khoản, tăng 4,1% so với tháng trước.