Khối ngoại mua ròng hơn 74,3 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX

PV. (t/h)

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 6, khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị mua ròng đạt hơn 74,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, khối ngoại có khối lượng giao dịch đạt 577 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 5,2%, tương ứng giá trị giao dịch đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,78%.

Tháng 6/2024, giảm cả về chỉ số giá cổ phiếu và thanh khoản

Tháng 6/2024, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX giảm về chỉ số giá cổ phiếu và thanh khoản so với tháng trước. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 237,59 điểm (giảm 2,26%), khối lượng giao dịch bình quân đạt 79,5 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 18,8% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 1.976 tỷ đồng/phiên, giảm 4,6% so với tháng trước.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 có tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 932 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 24,1 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,6% về khối lượng và 75,1% giá trị giao dịch toàn thị trường.

 

Trong tháng 6 có 2 DN hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc vì lý do hợp nhất công ty.

Về thanh khoản, cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tiếp tục là mã chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất tại HNX trong tháng 6/2024 với tỷ trọng 13,07% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương hơn 244 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tiếp theo là cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O với tỷ trọng 4,8% tương đương hơn 89 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Về giá giao dịch, tăng giá mạnh nhất là mã chứng khoán GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu với giá đóng cửa tháng 6 tăng 61,28% (tương đương 14.400 đồng/CP) đạt 37.900 đồng/CP so với cuối tháng trước, đứng thứ 2 là cổ phiếu TXM của CTCP Vicem Thạch cao Xi măng với mức tăng 49,32% (tương ứng 3.600 đồng/CP) đạt 10.900 đồng/CP.

Tiếp sau đó là cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 có mức tăng 48,81% (tương ứng 8.200 đồng/CP) đạt 25.000 đồng/CP; tiếp đến là cổ phiếu SGD của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh có mức tăng 46,94% (tương ứng 4.600 đồng/CP) đạt 14.400 đồng/CP.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng

Trong tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị mua ròng đạt hơn 74,3 tỷ đồng (giảm 40% so với tháng 5), trong đó mua vào 1.401 tỷ đồng và bán ra hơn 1.326 tỷ đồng.

Số liệu của HNX cho thấy, cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là IDC của Tổng Công ty IDICO - CTCP với khối lượng giao dịch mua vào hơn 7,6 triệu cổ phiếu chiếm tỷ trọng 18,8%; Tiếp theo là cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với khối lượng giao dịch mua vào hơn 7,1 triệu cổ phiếu chiếm tỷ trọng 17,6% tổng khối lượng giao dịch mua vào của NĐT nước ngoài.

Ở chiều bán ra, nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội với khối lượng giao dịch bán ra hơn 7,2 triệu cổ phiếu chiếm tỷ trọng 16,2% và tiếp sau đó là cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với khối lượng giao dịch bán ra hơn 5 triệu cổ phiếu tương ứng đạt tỷ trọng 11,3% tổng khối lượng giao dịch bán ra của khối ngoại.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các CTCK thành viên trong tháng 6/2024 có giá trị giao dịch hơn 317 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,3% toàn thị trường), trong đó khối này mua ròng với giá trị hơn 121 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, thị trường niêm yết HNX có 314 mã cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết đạt gần 156,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 330 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% so với cuối tháng trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HNX đạt hơn 11 tỷ cổ phiếu tương ứng với giá trị giao dịch đạt 221,6 nghìn tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng 5,2% đạt 577 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,6 nghìn tỷ đồng chiếm tỷ trọng 6,78%.