Kiểm soát chi vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt 36,4% kế hoạch


Tính đến hết tháng 7, số vốn đầu tư công được kiểm soát và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) là hơn 242,8 nghìn tỷ đồng, bằng 36,4% kế hoạch.

KBNN sẽ số hóa các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh Thuỳ Linh.
KBNN sẽ số hóa các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo báo cáo mới nhất của KBNN, trong công tác chi thường xuyên, tính đến ngày 31/7/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện thanh toán 539.208 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư, tính đến ngày 31/7/2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 242.845,8 tỷ đồng, bằng 36,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 667.299,9 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 233.882,3 tỷ đồng (bằng 36,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 34,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND Tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 8.963,5 tỷ đồng (bằng 32,0% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN).

KBNN cho biết, thời gian qua, hệ thống KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến.

KBNN cũng hoàn thành việc nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và Trung tâm hành chính để triển khai trên cả nước.

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách.