Kiểm tra các dự án có giá trị giải ngân thấp dưới 25%

PV.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, đối với các dự án đến 15/8/2016 chưa khởi công, có giá trị giải ngân thấp dưới 25% kế hoạch vốn 2016 sẽ được kiểm tra trong đợt 1 từ ngày 15 đến 22/8/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của thành phố và thành viên Tổ công tác của các ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý định kỳ hằng tháng.

Theo đó, đối tượng kiểm tra gồm những dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tập trung vào các dự án đến 15/8/2016 chưa khởi công, có giá trị giải ngân thấp dưới 25% kế hoạch vốn 2016 đã giao. Danh mục chi tiết các dự án cần kiểm tra, làm việc với các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi các thành viên của Tổ công tác trước ngày 16/8/2016.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, chủ đầu tư các dự án thuộc đối tượng phải kiểm tra chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình thực hiện dự án đến thời điểm gần nhất, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Về phương pháp kiểm tra, các Tổ công tác sẽ làm việc với chủ đầu tư; kiểm tra thực địa đối với một số dự án, công trình đang trong quá trình thi công xây lắp (nếu thấy cần thiết). Thành phần Đoàn kiểm tra gồm thành viên Tổ công tác làm trưởng Đoàn; các sở, ngành liên quan của Tổ công tác. Thời gian kiểm tra, định kỳ hằng tháng, trong đó đợt 1 từ ngày 15/8/2016 đến 22/8/2016.

Từ đó, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực được phân công gửi các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính định kỳ trước ngày 3 hàng tháng; riêng kết quả kiểm tra đợt 1 gửi trước ngày 25/8/2016.