Kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 88,52 tỷ USD

PV.

Theo Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/06/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 88,52 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 88,52 tỷ USD. Nguồn: internet
Kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 88,52 tỷ USD. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 06/2017 (từ 01/06 đến 15/06/2017) đạt hơn 17,5 tỷ USD giảm 12,9% (tương ứng giảm hơn 2,85 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 5/2017.
Như vậy, tính đến hết ngày 15/06/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng hơn 31,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 06/2017 đạt gần 8,59 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm hơn 1,72 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 05/2017. Tính đến hết ngày 15/06/2017, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 88,52 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng hơn 13,97 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2017 đạt gần 8,91 tỷ USD, giảm 8,8% ( tương ứng giảm 860 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2017. Như vậy, tính đến hết ngày 15/06/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 91,32 tỷ USD, tăng 24,3% (tương ứng tăng gần 17,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Theo Tổng cục Hải quan, cũng trong 15 ngày đầu tháng 06/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 11,35 tỷ USD, giảm 13,5% tương ứng giảm gần 1,78 tỷ USD so với nửa cuối tháng 5/2017.
Tính đến hết ngày 15/06/2017, khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 117,8 tỷ USD, chiếm 65,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 23,8%, tương ứng tăng gần 22,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 06/2017 thặng dư 759 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/06/2017 hơn 7,55 tỷ USD.