VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bị phạt 100 triệu đồng vì không báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ chào bán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bị phạt 100 triệu đồng vì không báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ chào bán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Phú Bình, Thái Nguyên) vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 100 triệu đồng vì không báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Ảnh hưởng từ hiệu ứng điểm neo đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư chứng khoán

Chứng khoán tháng 10: Đón đầu các cơ hội mới

Kinh nghiệm quốc tế về cải cách chính sách thuế trong lĩnh vực chứng khoán

Giải pháp giảm thiểu rủi ro từ sử dụng đòn bẩy tài chính trong đầu tư chứng khoán

Nhà đầu tư nên tham gia thị trường chứng khoán càng sớm càng tốt

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 241/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 04 Phụ lục (ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012) kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01A/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020 về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, Công ty này cũng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán số 119/GCN-UBCK ngày 31/10/2019 theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT bị xử phạt 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo theo quy định pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM