VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Được thực hiện đồng thời giao dịch bán và mua lại Trái phiếu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Được thực hiện đồng thời giao dịch bán và mua lại Trái phiếu

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP). Thông tư 10/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

Kho bạc Nhà nước được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ

Huy động 6.815 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo đó, Nhà đầu tư được giao kết 02 giao dịch mua bán thông thường tại cùng một thời điểm với cùng một đối tác giao dịch (giao dịch sell/buy back, hay còn gọi là giao dịch bán kết hợp mua lại), bao gồm: Một giao dịch bán TPCP (giao dịch thứ nhất) kết hợp với một giao dịch mua lại cùng TPCP đó (giao dịch thứ hai) tại một thời điểm xác định trong tương lai; Giá, khối lượng, thời điểm thực hiện của giao dịch thứ hai phải được xác định trước tại thời điểm giao kết hai giao dịch.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nguyên tắc cho vay TPCP như sau: Chỉ thành viên giao dịch là thành viên đấu thầu TPCP được vay để bán theo Quy chế của Sở GDCK Hà Nội;

Đồng thời Thông tư cũng quy định cụ thể thời hạn vay tối đa 180 ngày và không được vượt quá thời hạn còn lại tới khi đáo hạn của TPCP;

Thông tư yêu cầu, Khoản vay phải được hoàn trả bằng TPCP đã vay, trường hợp không đủ TPCP đã vay thì được trả bằng TPCP tương đương có thể chuyển giao.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM