VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Tháng 7, thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến giao dịch giảm mạnh

Trong tháng 7/2022, thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến giao dịch giảm mạnh. Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá tích cực, chiếm phần lớn tỷ trọng giao dịch trên thị trường.

Chứng khoán phái sinh thu hút dòng tiền của nhà đầu tư

Tháng 5, chứng khoán phái sinh ghi thêm nhiều kỷ lục mới

Thêm quy định mới về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Tháng 4, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 đạt 232.944 hợp đồng/phiên, giảm 25,51% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 28.526 tỷ đồng, giảm 28,08% so với tháng trước.

Chỉ số VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 7/2022 đạt 1.232 điểm, giảm 1,35% so với tháng 6/2022, đồng thời giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 cũng giảm so với tháng trước.

Trong tháng 7/2022, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng 6/2022, chiếm 1,38% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

  Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai Chỉ số VN30 tháng 7/2022

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 6.2022

Tháng 7.2022

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

312.712

232.944

-25,51%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

39.943

40.232

0,72%

Nguồn: hnx.vn

Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh, nhưng khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai vẫn tăng 0,72% so với tháng trước, đạt 40.232 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng 7/2022, đây cũng là mức OI cuối tháng cao nhất từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, phiên giao dịch ngày 6/7/2022 có OI đạt 49.368 hợp đồng, khối lượng giao dịch phiên này cũng đạt mức cao nhất trong tháng 7 với 400.160 hợp đồng.

Số liệu của HNX cũng cho thấy, đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP), loại kỳ hạn 10 năm có khối lượng giao dịch 4.000 hợp đồng và kỳ hạn 5 năm có khối lượng giao dịch 27.132 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch cả 2 sản phẩm theo danh nghĩa đạt hơn 32.470 tỷ đồng. Khối lượng OI hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm cuối tháng 7/2022 là 0 hợp đồng.

Các giao dịch Hợp đồng tương lai TPCP trong tháng 7 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chiếm 50%. 

Theo HNX, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 7/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.054.683 tài khoản, tăng 1,99% so với tháng trước. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM