VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tín dụng cho bất động sản năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tín dụng cho bất động sản năm 2017

Bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện môi trường pháp lý cho thị trường bất động sản (BĐS) hoạt động thông suốt, thì chính sách tín dụng tạo thuận lợi cho lĩnh vực này đã có đóng góp tích cực.

Sẽ có gói tín dụng tới 60.000 tỷ cho nông nghiệp

11 tháng tín dụng tăng 14,57% so với cuối năm 2015

Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 14,03%

Bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện môi trường pháp lý cho thị trường BĐS hoạt động thông suốt, thì chính sách tín dụng tạo thuận lợi cho lĩnh vực này đã có đóng góp tích cực.

Từ những năm 2014 - 2016, chúng ta đã chứng kiến sự hồi phục rõ nét của thị trường BĐS, nhất là năm 2016. Điều này thể hiện qua lượng giao dịch tăng, giá cả tương đối ổn định, lượng tồn kho BĐS tiếp tục giảm, cơ cấu sản phẩm chuyển dịch theo hướng hợp lý, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Có kết quả này, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện môi trường pháp lý cho thị trường BĐS hoạt động thông suốt, thì chính sách tín dụng tạo thuận lợi cho lĩnh vực này đã có đóng góp tích cực.

Thông tư số 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sửa đổi này đã xác định lộ trình giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn về 50%. Đồng thời, hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh BĐS được tăng từ 150% lên 200%, là cơ sở đảm bảo an toàn cho các dòng vốn đổ vào thị trường BĐS, tránh những hậu quả của bong bóng BĐS từng xảy ra trong những năm trước.

Khi thông tư này có hiệu lực, đây sẽ là cơ sở cho tín dụng lĩnh vực BĐS trong năm 2017 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, làm chất lượng đầu tư tín dụng BĐS tăng lên. Thêm vào đó, năm 2017 sẽ có “top 10” ngân hàng thương mại đang chiếm 70%- 80% thị phần tín dụng áp chuẩn Basel II.

Theo đó, các ngân hàng sẽ chú trọng về quản lý doanh nghiệp, nâng cao khả năng quản lý rủi ro. Điều này không đồng nghĩa với việc hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực BĐS, mà còn làm tăng thêm tính bền vững trong phát triển thị trường này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM