VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành một loạt các quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hầu hết các vi phạm đều liên quan đến công bố thông tin (CBTT) theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức cung cấp dịch vụ

Chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trước sự xuất hiện của "siêu biến thể" Omicron

Đưa quỹ đầu tư chứng khoán vào thị trường địa phương

Công ty chứng khoán “so găng” giành thị phần

Ngày 23/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 387/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội). Mức phạt tiền 100 triệu đồng dành cho Công ty này theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn đã không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018, 2019, 2020 được kiểm toán; BCTC soát xét bán niên 2019, 2020, 2021; BCTC quý IV/2018, I/2019, II/2019, III/2019, IV/2019, I/2020, II/2020, III/2020, IV/2020, I/2021, II/2021; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020, 2021; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Trang thông tin điện tử của HNX về việc thay đổi người ủy quyền CBTT từ ngày 17/5/2019.

Tiếp đó, ngày 25/11/2021, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư BG Group (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn APEC Group) vì đã có các hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư BG Group - tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán: IDJ) đã thực hiện giao dịch mua 1.660.300 cổ phiếu IDJ từ ngày 26/7/2019 đến ngày 15/8/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, HNX về việc dự kiến giao dịch.

Với hành vi vi phạm này, BG Group đã bị UBCKNN xử phạt với số tiền 90 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Với hành vi vi phạm hành chính bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI đã bị xử phạt với số tiền 60 triệu đồng. Căn cứ xử phạt được theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ngày 29/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 399/QĐ-XPVPHC đối với Công ty cổ phần Vật tư -TKV (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Với hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty này đã bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Được biết, Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu như: thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2018; Thông báo ngày 15/4/2020 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và công văn gia hạn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; BCTC quý I/2020; tài liệu ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2020; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 04/5/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTC quý IV/2019; BCTC quý II, III, IV/2020; BCTC quý I/2021...

Bên cạnh đó, Công ty này cũng CBTT không đúng thời hạn trên Trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC quý I, III/2020; thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020...

Ngày 30/11/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup (Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) với mức xử phạt lên đến 600 triệu đồng. Được biết, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 27/10/2021, Công ty này đã thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006 và khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.

Bên cạnh mức xử phạt trên, UBCKNN cũng yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn VSETGROUP buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM