VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Xử phạt hành chính một lãnh đạo doanh nghiệp do không báo cáo về dự kiến giao dịch

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xử phạt hành chính một lãnh đạo doanh nghiệp do không báo cáo về dự kiến giao dịch

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính đối với một lãnh đạo doanh nghiệp vì đã có hành vi vi phạm không báo cáo về dự kiến giao dịch chứng khoán.

Yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh: thực tiễn các công ty chứng khoán Việt Nam

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về chứng khoán sẽ bị xử lý ra sao từ 1/1/2021?

Thêm một số nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt hành chính

Nhà đầu tư ngoại sẽ bị đình chỉ sử dụng và hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán ra sao?

Nội dung và tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán?

Cụ thể, ngày 05/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký ban hành Quyết định số 262/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Tuyến (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với số tiền 15 triệu đồng.

Bà Lê Thị Tuyến đã có hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi mua 20.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (EVG) ngày 09/6/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Lê Thị Tuyến là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc xử phat này được dựa theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm d Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM