Ngành Dự trữ Nhà nước:

Kịp thời xuất gạo DTQG hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Thùy Dung

Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có các văn bản giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực phối hợp với các địa phương triển khai xuất cấp, vận chuyển và bàn giao gạo DTQG tới tay người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 một cách nhanh nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên xuất 534,390 tấn gạo từ nguồn DTQG cấp cho tỉnh Đắc Lắk và xuất hỗ trợ 577,110 tấn gạo cho tỉnh Đắc Nông theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh, để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 5/9/2021.

Đồng thời, Tổng cục giao Cục DTNN khu vực Đà Nẵng xuất 1.630,635 tấn gạo từ nguồn DTQG cấp cho TP. Đà Nẵng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Thời hạn hoàn thành đến hết ngày 5/9/2021.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN cũng giao Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình xuất 1.000,500 tấn gạo từ nguồn DTQG cấp cho tỉnh Bình Định với thời hạn hoàn thành đến hết ngày 5/9/2021; giao Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xuất 341,100 tấn gạo từ nguồn DTQG cấp cho tỉnh Nghệ An với thời hạn hoàn thành đến hết ngày 5/9/2021.

Tổng cục DNTN cũng giao Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ xuất cấp 1.852,665 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ người dân tỉnh Phú Yên; xuất cấp 2.000,010 tấn gạo cho người dân tỉnh Khánh Hoà; xuất cấp 577,200 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Ninh Thuận và xuất cấp 4.018,485 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Bình Thuận. Thời hạn hoàn thành đến hết ngày 10/9/2021.

Để kịp thời đưa gạo đến tận tay người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng định mức, đúng đối tượng theo quy định, Tổng cục DTNN đề nghị UBND các địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận, phân bổ gạo cho các đối tượng. Lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các Cục DTNN khu vực sớm chủ động xây dựng kế hoạch giao, nhận gạo để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Đối với các tỉnh, thành phố còn lại được xuất cấp gạo DTQG theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai theo hướng linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí nhất, nhằm xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.