Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm

Theo enternews.vn

Hiện lãi suất cho vay trung và dài hạn không quá 10% và trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tại báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, mặc dù lãi suất huy động tăng nhẹ trong những tháng đầu năm, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng vẫn tương đối ổn định.

Từ cuối tháng 4/2016, các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10% một năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; điều tiết chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Về huy động, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2-0,3% mỗi năm trong 3 tháng đầu năm thì đã được một số tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm và mặt bằng lãi suất về cơ bản tiếp tục diễn biến ổn định.