Lan tỏa hiệu quả khuyến công tại Vĩnh Long

Huyền Thu

Hoạt động khuyến công đã được tỉnh Vĩnh Long triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hướng đến các sản phẩm chủ lực, tiềm năng và mang lại nhiều sản phẩm mới, có chất lượng. Từ đó, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Công tác này sẽ tiếp tục được tỉnh quan tâm triển khai trong năm 2024 nhằm lan tỏa hiệu quả thiết thực của khuyến công.

Công tác khuyến công của Vĩnh Long đã bám sát tình hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Công tác khuyến công của Vĩnh Long đã bám sát tình hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Mang lại những kết quả thiết thực

Thời gian qua, công tác khuyến công của Vĩnh Long đã gặt hái được những kết quả quan trọng, góp sức phát triển ngành Công Thương nói riêng và  kinh tế - xã hội của Vĩnh Long nói chung.

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, gần 10 năm qua, thông qua chương trình khuyến công, địa phương đã tổ chức lớp đào tạo tiểu thủ công nghiệp, lớp may công nghiệp cho 32 học viên; 12 lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 368 học viên. Ngoài ra, Tỉnh đã tổ chức 19 khóa tập huấn/hội thảo về hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn .

Với việc hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh đã tiển khai 14 đề án với kinh phí hỗ trợ là 3.900 triệu đồng, thu hút vốn đối ứng đầu tư 6.096 triệu đồng. Từ nguồn khuyến công địa phương, Tỉnh đã triển khai 85 đề án với kinh phí hỗ trợ 10.862 triệu đồng, thu hút hơn 11 tỷ đồng kinh phí đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn. Vĩnh Long cũng đã triển khai 3 đề án hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới với kinh phí 845 triệu đồng, thu hút vốn đối ứng đầu tư 4.9 tỷ đồng kinh phí đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn.

Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác cũng được tỉnh Vĩnh Long triển khai như: hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương cho 17 cơ sở; cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công…

Nhờ những nội dung đa dạng được triển khai hiệu quả, hoạt động khuyến công giai đoạn năm 2014-2023 của tỉnh Vĩnh Long cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của cơ sở công nghiệp nông thôn, huy động được nguồn lực các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ làng nghề phát triển, thu hút nhiều ngành nghề mới.  Sau khi nhận hỗ trợ, một số sản phẩm đã được nâng cao chất lượng, kiểu dáng, bao bì và tạo lập được thị phần trên thị trường.

Chính sách hỗ trợ từ khuyến công đã thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, góp phần tăng trưởng về quy mô và giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp trong GDP, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long.

Tiếp tục lan tỏa hiệu quả khuyến công

Nhằm tiếp tục lan tỏa hiệu quả của công tác khuyến công, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2024. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đề án cơ cấu ngành công thương của tỉnh.

Trong đó, công tác khuyến công sẽ tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất gắn với các nội dung của đề án cơ cấu lại ngành công thương về chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống sử dụng nguyên liệu tại địa phương; công nghiệp dệt may và da giày; công nghiệp hóa chất, dược phẩm; công nghiệp bao bì đóng gói, công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ khác.

Công tác khuyến công cũng hướng đến khuyến khích, hỗ trợ thực hiện sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường…

Năm 2024, tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tham gia hội chợ, triển lãm và kết nối cung cầu trong nước. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác khuyến công, Vĩnh Long cũng xác định tăng cường hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất. Qua đó, tác động trực tiếp vào quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và tăng năng suất. Từ đó, tiếp tục góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.