LDG tổ chức đại hội cổ đông bất thành vì không đủ tỷ lệ tối thiểu

Thanh Sơn - Minh Dự

Chiều 16/4, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (HOSE: LDG) thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 không thành công.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của LDG không thành công. Ảnh: Minh Dự
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của LDG không thành công. Ảnh: Minh Dự

Theo đó, chiều 15/4, Công ty cổ phần Đầu tư LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 và bầu thêm thành viên Hội đồng quản tri (HĐQT) mới.

Đến 15h30, theo thông báo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đại hội chỉ có 111 người tham dự, đại diện cho hơn 91 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 38,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ LDG Group. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Dự kiến, ĐHĐCĐ sẽ tổ chức lại sau 30 ngày, HĐQT LDG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Năm 2020 doanh nghiệp không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ phần lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

HĐQT của LDG cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.402 tỷ đồng lên thành 2.412 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo tài liệu LDG cung cấp, năm nay, LDG Group đưa ra kế hoạch doanh thu dự kiến 1.574 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 301 tỷ đồng. So sánh với kết quả thực hiện năm ngoái, mục tiêu kinh doanh năm 2021 của LDG Group lần lượt tăng trưởng 13,4% đối với doanh thu và 23 lần đối với lợi nhuận với năm 2020.

Công ty đã và đang thực hiện 15 dự án với vốn đầu tư dự kiến đang triển khai lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó mới có 1 dự án đã bàn giao và cấp sổ cho khách hàng là Maria Tower tại Dĩ An, Bình Dương; 1 dự án đã hoàn thành là Viva Square tại Đồng Nai, còn lại 13 dự án đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục pháp lý hoặc đang xây dựng và kinh doanh một phần.

Kế hoạch 2021, LDG Group sẽ bàn giao dự án Sài Gòn Intela (vốn đầu tư 1.311 tỷ đồng) và dự án Viva Park (1.059 tỷ đồng). Kế hoạch năm 2022 sẽ bàn giao West Intela (373 tỷ đồng); Kế hoạch năm 2023 bàn giao High Intela (934 tỷ đồng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của LDG cho thấy tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2020 đạt 5.531 tỷ đồng, giảm 5,4% so với đầu năm, trong đó 73% tương đương 4.065 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu của LDG đạt 3.104 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư LDG, tiền thân là Công ty địa ốc Long Điền, là chủ đầu tư bất động sản, tập trung phân khúc nhà ở tầm trung. Quỹ đất của LDG tập trung phần lớn tại các khu vực ven TP. Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Long An, Bình Dương...

Các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn vẫn đang trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý, đơn cử là LDG Grand miền Bắc tại Hạ Long (25.951 tỷ đồng); LDG Grand miền Nam tại Bà Rịa (16.033 tỷ đồng); LDG Grand miền Trung tại Đà Nẵng (4.655 tỷ đồng); LDG Riverside tại Thủ Đức (3.911 tỷ đồng) và LDG Sky tại Bình Dương (2.944 tỷ đồng).