Mạnh tay xử lý vi phạm về niêm yết và đăng ký giao dịch của DNNN cổ phần hóa


Thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay là việc các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa ''chây ỳ" thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch để tạo thêm nguồn cung cho thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo đã phân công Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục rà soát, đôn đốc việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; công bố công khai, xử lý trách nhiệm trong việc chậm, không thực hiện.

Bộ Tài chính cho biết, việc đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết (nếu đủ điều kiện) trên thị trường chứng khoán theo quy định đang được Bộ triển khai sát sao.

Ðể tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp nghiêm túc tuân thủ quy định về đưa cổ phiếu lên sàn, Bộ Tài chính đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành rà soát, nêu rõ lý do các doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết, đồng thời gửi danh sách tới Bộ Tài chính để có giải pháp thúc đẩy thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, trong Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 10340/BTC-UBCK ngày 4/9/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có kiến nghị các giải pháp thúc đẩy hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của DNNN cổ phần hóa. 

Đồng thời, Bộ Tài chính đã có động thái xử lý vi phạm quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, theo yêu cầu tại văn bản số 10327 ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài Chính đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp và nhắc nhở 23 trường hợp.

Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết (nếu đủ điều kiện) trên thị trường chứng khoán theo quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng hợp, rà soát, công bố công khai danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và tổ chức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTC ngày 17/02/2017 của Bộ Tài chính quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết.

Các bộ, ngành, địa phương, DNNN chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và tổ chức bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế người đại diện vốn đã không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết (nếu đủ điều kiện) trên thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, đề nghị thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa và xác định số phải nộp về Quỹ (nếu có), trường hợp không đảm bảo thời gian thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này.

Bộ Tài chính cho biết, vấn đề thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn DNNN đang được Chính phủ, Thủ tướng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch đặt ra. Theo các quyết định được ban hành trước đó, giai đoạn 2016-2020 sẽ thực hiện cổ phần hóa tại 128 doanh nghiệp, thoái vốn tại 348 doanh nghiệp. Nhưng đến tháng 5/2020, mới có 36/128 doanh nghiệp được cổ phần hóa (đạt 28% kế hoạch) và 99/348 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn (đạt 28% kế hoạch). Một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ thực hiện bị chậm chễ, là do diễn biến khó lường của dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của xã hội bị đình trệ. Khiến việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gặp khó khăn.