Thông tư số 60/2023/TT-BTC:

Mức thu mới trong đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Mời độc giả xem chi tiết Thông tư số 60/2023/TT-BTC.