Mức thu phí mới cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động

PV.

Từ ngày 1/1/2017 cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ thu lệ phí 5 triệu đồng/lần cấp mới; 2,5 triệu đồng/lần cấp đổi, cấp lại.

Từ ngày 1/1/2017 cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động sẽ thu lệ phí 5 triệu đồng/lần cấp mới. Nguồn: Internet
Từ ngày 1/1/2017 cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động sẽ thu lệ phí 5 triệu đồng/lần cấp mới. Nguồn: Internet

Đó là quy định mới tại Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chinh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài thì phải nộp phí.

Doanh nghiệp, tổ chức được cấp, đổi, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 259/2016/TT-BTC quy định cụ thể mức thu phí, lệ phí:

TT

Nội dung

Mức thu

1

Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

a

Cấp mới

5.000.000 đồng/lần

b

Cấp đổi, cấp lại

2.500.000 đồng/lần

2

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp nhận lao động Việt Nam:

a

Tại Đài Loan

1.000 Đài tệ/hồ sơ

b

Tại Malaysia

100 Ringgit/hồ sơ

3

Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân trong nước đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản

100.000 đồng/hồ sơ

Thông tư quy định, đối tượng được miễn phí là người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân trong nước đi làm việc tại Đài Loan, Nhật Bản.

Về quản lý phí, lệ phí, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuyển 30% số tiền thu được vào tài khoản của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội). Nộp 70% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 9/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước.