Năm 2017, NCB tiếp tục tăng trưởng bền vững

PV.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2017 với hầu hết các chỉ tiêu đều khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, NCB huy động vốn đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016.
Năm 2017, NCB huy động vốn đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016.

Hoạt động cho vay và huy động từ khách hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn mức bình quân thị trường; cụ thể huy động đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% và cho vay đạt 32 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2016.

Thu nhập lãi thuần – lũy kế cả năm đạt 1.117,5 tỷ đồng tăng trưởng tích cực ở mức 20% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, việc lựa chọn thời điểm cơ cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán phù hợp đã mang lợi mức lợi nhuận hơn 110 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt gần 265 tỷ đồng, tăng 26% và lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2 lần với năm 2016.

Nhằm tăng cường năng lực tài chính và tạo nền tảng bền vững cho việc thực hiện thành công chiến lược tái cơ cấu theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên NCB tiếp tục dành phần lớn lợi nhuận kinh doanh cho việc trích lập dự phòng cũng như xử lý các tồn đọng trước tái cấu trúc.

Kết quả tăng trưởng kinh doanh với nhiều điểm khởi sắc và bền vững trong năm 2017 đã tiếp tục khẳng định niềm tin của khách hàng với NCB và duy trì năm thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam và nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Điển hình như: Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2017 (Best Digital Bank Vietnam 2017) do Global Banking & Finance Review bình chọn; Giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ SME tốt nhất năm 2017” (Best SME Service Bank 2017) của Tạp chí Global Business Outlook; Top 10 Thương hiệu vàng hội nhập Châu Á – Thái Bình Dương 2017 (Top 10 Asia - Pacific Golden Brand 2017) do Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp với VINABRA – Thương hiệu Việt Nam, Mạng hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Vietnam Business Council trao tặng; Giải thưởng Cống hiến - Doanh nghiệp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước do Hội doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trao tặng… 

Trong những năm gần đây, diện mạo của NCB thay đổi tích cực, tình hình tài chính tăng trưởng bền vững qua các năm. Cụ thể, tăng trưởng mỗi năm của NCB đều đạt mức 25% đến 30% - mức tăng khá tốt so với ngành, tổng tài sản tăng lên gấp 3 lần; huy động và cho vay tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước năm 2013; nợ xấu giảm từ trên 5% xuống mức dưới 2% hiện tại. Đặc biệt nợ xấu kể từ ngày chuyển đổi chủ sở hữu là không đáng kể, nợ xấu do chủ sở hữu cũ để lại cũng đã được xử lý mạnh mẽ.

Năm 2017 NCB đã tập trung cho việc tăng cường năng lực quản trị điều hành, cơ cấu cấp cao nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển giai đoạn mới từ 2018.

NCB đã từng bước áp dụng các thông lệ tốt nhất trong quản trị điều hành, quản trị rủi ro và đặc biệt là bổ sung dần những nhân sự cấp cao có kinh nghiệm quản trị, năng lực làm việc với đối tác quốc tế.

Đây những bước đi vững chắc trong lộ trình tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài với sự tư vấn của một ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ.

Được biết, NCB đã có báo cáo chủ trương này trong Đề án gửi NHNN và sẽ thực hiện lựa chọn đối tác tiềm năng trong số các nhà đầu tư đã gửi đề xuất để trình phương án trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông sắp tới.

Phương án này được chấp thuận sẽ không chỉ tạo bước tiến quan trọng cho NCB mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thành công việc tái cơ cấu ngành theo định hướng của Chính phủ và NHNN.