Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại phù hợp với tình hình COVID-19

PV.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại phù hợp với tình hình COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Báo cáo tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt được một số kết quả tích cực, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi.

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn phức tạp, tập trung vào những mặt hàng có lợi nhuận cao như: Dầu DO, than, hàng thủy sản, pháo nổ, hàng điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng đông lạnh...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xây dựng các biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, cũng như khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát; nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả để phòng, chống một cách có hiệu quả, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Trước mắt, cần chủ động kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, mặt hàng y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các lực lượng chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, thị trường nội địa, nhất là sau thời điểm dịch bệnh được kiểm soát. Các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng cần sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chia sẻ thông tin, tuần tra, kiểm soát và kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, tuyên tuyền những bài học kinh nghiệm của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền tích cực hơn nữa để người dân tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, đồng thời tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch đã và đang được triển khai như: Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; Kế hoạch số 11/KH-BCĐ389 ngày 08/8/2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh thuộc nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389 ngày 10/10/2020 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử...

Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc và tình hình mới phát sinh theo thẩm quyền; theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để báo cáo Trưởng ban...